Audyt strategiczno-organizacyjny

Twoje przedsiębiorstwo jest dla Ciebie ważne i dlatego niezmiernie ważne jest, jak skutecznie i efektywnie nim zarządzasz. Osiąganie sukcesów w przeszłości wcale nie gwarantuje sukcesów w przyszłości. Dlaczego? Zmienia się rynek, przepisy, rosną nie tylko oczekiwania klientów, lecz także współpracowników czy rodziny. Zmieniają się także Twoje potrzeby i możliwości działania i oddziaływania na partnerów w biznesie.

Poznaj źródła kryzysów i czynniki sukcesu

Obecny rynek jest tak dynamiczny, że przedsiębiorca musi umieć szybko podejmować najlepiej zawsze trafne decyzje. To idealna sytuacja – a jak to wygląda praktyce? Czy każda decyzja jest trafiona? Czy zapobiegliśmy stratom? Czy wykorzystaliśmy szanse?

Ważną kwestią związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwa jest umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji z konkretnymi wnioskami na przyszłość. Warto poznać źródła problemów w firmie i istotę jej wyzwań. Warto je zrozumieć, aby tak pokierować zmianą postaw i codzienną praktyką współpracowników, żeby osiągnąć swoje cele i zamiary. Ważne pytania, na które każdy szef powinien znaleźć odpowiedź to:

 • Jak długo będzie stać mnie na podejmowania takich decyzji, które nie przynoszą pozytywnych zmian w organizacji?
 • Czy rozumiem, co w istocie determinuje mój sukces lub wciąga w kryzys?
 • Czy wiem co trzeba zmienić, by zrealizować postawione cele efektywnie?
 • Czy wiem, jak zmienić swój plan działania, aby był skuteczny?
 • Czy mam listę nowych działań, które trzeba podjąć, by zrealizować swoje cele?
 • Po czym poznam, że zaczęliśmy i że zmiany idą w dobrym kierunku?

Przeanalizujemy obecną sytuację przedsiębiorstwa

 • Audyt - zwięźle opiszemy stan obecny firmy z punktu widzenia realizacji strategii.
 • Analiza – pomożemy zrozumieć sytuację firmy, co miało na nią kluczowy wpływ.
 • Wnioski – wypracujemy wspólnie listę rekomendacji działań, które zwiększą szansę na realizacje celów przedsiębiorstwa.

Zdefiniujemy listę niezbędnych projektów do realizacji i ich rezultaty

 • Pomożemy wypracować niezbędną listę działań (projektów i zadań), które trzeba realizować, by uzyskać oczekiwane wyniki, a w nich m.in.:
  • Dopracujemy określenie warunków Twojego sukcesu i mierniki rezultatów.
  • Pomożemy w komunikacji zmiany do współpracowników i otoczenia biznesu – wypracujemy plan komunikacji i pomożemy w jego skutecznej realizacji.
  • Pomożemy w budowaniu dedykowanych systemów motywacyjnych, adekwatnych dla realizowanych projektów i specyfiki firmy.
  • Udzielimy wsparcia zespołowi – dostarczymy praktyczne narzędzia zarządzania.
 • Pomożemy zrealizować te zadania – w zależności od potrzeb i Twoich decyzji - jako:
  • Mentor Zarządu (względnie właściciela lub udziałowców firmy).
  • Menedżer – przyjmujący odpowiedzialność liniową za konkretny dział firmy.
  • Pełnomocnik Zarządu lub Kierownik Projektów w obszarze ww. projektów oraz zdefiniowanych zadań.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #