Optymalizuj koszty

Ważną kwestią związaną z obsługą Klienta są koszty – optymalizacja kosztów oraz takie zorganizowanie pracy, aby była ona bardziej efektywna.

Warto optymalizować koszty w obszarze obsługi Klienta.

Ważne pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź, to:

 • Czy warto inwestować w obsługę Klienta, czy też raczej minimalizować jej koszty?
 • Jak zapanować nad budżetem obsługi Klienta i co jest głównym źródłem kosztów?
 • Jak skutecznie optymalizować koszty, zwiększając efektywność i wydajność pracowników oraz regularnie kontrolując jakość obsługi?
 • Jak zdefiniować listę projektów związanych z obsługą Klienta i skutecznie nimi zarządzać?

Podpowiemy, jak zoptymalizować proces obsługi Klienta i zarządzać kosztami osobowymi w takich obszarach jak:

 • rekrutacja – pomożemy udoskonalić proces rekrutacji, wnikliwie analizując sposób doboru właściwych osób na właściwe stanowiska, definiując opisy stanowisk oraz określając rekomendowane profile osobowe przypisane do konkretnych stanowisk,
 • szkolenia – pomożemy zdefiniować potrzeby szkoleniowe budujące kompetencje kluczowe z punktu widzenia jakości obsługi Klienta (lista szkoleń),
 • motywowanie pracowników – pomożemy stworzyć programy motywacji pracowników, dzięki którym będą oni w naturalny sposób realizowali powierzone zadania, mając na uwadze wysokie standardy obsługi,
 • tworzenie nowych stanowisk pracy – pomożemy dokonać przeglądu wiążących się z tym kosztów.

Wesprzemy Cię w przeglądzie narzędzi pracy i w takim ich usprawnieniu, by zwiększały efektywność Twoich pracowników. Sprawdzimy m.in.:

 • sprzęt komputerowy oraz jego wpływ na czas pracy i realizacji poszczególnych kroków w procesach,
 • aktualność skryptów rozmów, procedur i instrukcji – określimy wspólnie, czy są dostępne narzędzia pomocnicze, wzorce odpowiedzi i pism oraz ocenimy stopień zautomatyzowania pracy,
 • skuteczność realizacji zadań na pierwszej linii i zasadność przekierowań na drugą linię,
 • czy Baza Wiedzy efektywnie wspiera konsultantów call center,
 • czy call center na bieżąco uczestniczy w projektach marketingowych i wpływa na kształt działań marketingowych tak, by nie generować zbędnych kosztów po stronie Obsługi Klienta (np. uwzględnianie dostępnych zasobów oraz innych kampanii przy planowaniu nowych kampanii itp.).

Pomożemy sprawdzić, na ile zoptymalizowane są koszty back office:

 • wydatki na materiały biurowe: papier, toner itd.,
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni w biurze,
 • wydatki związane z najmem,
 • umowy zawarte z podwykonawcami: ich aktualność, bieżący nadzór nad ich realizacją, rozliczenie kosztów,
 • koszty podróży służbowych, udziału w konferencjach i inne wydatki,
 • koszty reklamacji. 

Pokażemy, jak właściwie prowadzone inwestycje w obsługę Klienta wpłyną na satysfakcję Klienta i optymalizację kosztową:

 • wspólnie ustalimy listę projektów do realizacji przez obsługę Klienta i podpowiemy, jak uargumentować potrzebę ich realizacji, czyli wskażemy pozytywny wpływ na najważniejsze wskaźniki biznesowe, zwrot z inwestycji, obniżenie kosztów obsługi Klienta,
 • wskażemy, jak realizacja projektów przełoży się na optymalizację kosztów oraz pomożemy ustalić listę priorytetów,
 • pokażemy, jak efektywnie zarządzać projektami w call center.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #