Poznaj potrzeby Klienta

Każdy Klient ma dziś do dyspozycji olbrzymi wybór produktów i usług. O podjęciu decyzji zakupowej często decydują zdawałoby się nieistotne drobiazgi. Poznaj potrzeby Klienta.

O rezygnacji z oferty niejednokrotnie przesądzają pojedyncze negatywne doświadczenia i nieprofesjonalna w opinii Klienta jakość obsługi. Dlatego tak istotna staje się wiedza o tym, jak skutecznie przyciągnąć do siebie Klienta oraz utrzymać go dzięki zbudowaniu długookresowych i pozytywnych relacji.

 • Jak ważne jest zadowolenie Klienta dla Twojej firmy?
 • Czy znasz szczegółowe opinie Klientów o produktach/usługach Twojej firmy? Jakie wnioski wyciągasz z tej wiedzy?
 • Jak często Twoja firma komunikuje się z Klientem i dlaczego?
 • Jak mierzysz jakość obsługi i satysfakcję Klienta?
 • Jakie wpływ mają otrzymane wyniki na zarządzanie jakością obsługi Klienta?
 • Jakie działania z zakresu zarządzania doświadczeniami Klientów (customer experience) są prowadzone?
 • Jak dziś udaje się Państwu zatrzymać Klientów?

Dlaczego zadowolenie Klienta jest tak istotne?

Klienci coraz częściej przyznają, że decydują się na wybór określonej oferty po wpływem rekomendacji znajomych. Coraz mniejsze znaczenie odgrywa cena, coraz bardziej liczy się: łatwość zakupu, uprzejma i szybka obsługa, błyskawiczne odpowiadanie na zapytania i rozpatrywanie reklamacji itp. Jednocześnie coraz łatwiej zniechęcić potencjalnych i obecnych Klientów, którzy dzięki Internetowi chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza negatywnymi.

Wszystko wskazuje na to, że do 2020 roku doświadczenia klientów (customer experience) będą ważniejszym wyróżnikiem marki niż cena i produkt (wg. Raportu Customers 2020, Walker Information).

W czym my możemy Ci pomóc?

Pomożemy Ci w zarządzaniu relacjami z Twoimi Klientami:

 • pokażemy, jak efektywnie możesz pozyskać opinie Klientów: zarekomendujemy dobór badań potrzeb Klienta, pomożemy w interpretacji wyników oraz w zdefiniowaniu obszarów, w których warto wdrożyć programy doskonalenia obsługi Klienta oraz podjąć działania poprawiające wyniki satysfakcji Klienta,
 • wspólnie ocenimy obecną komunikację z Klientem i zarekomendujemy, jak zwiększyć jej efektywność, aby budować lojalność Klienta,
 • przeanalizujemy mapę podróży Klienta (customer journey map) i wskażemy, w których momentach (punktach styku) warto dokonać zmiany i poprawy komunikacji,
 • doradzimy, jak wdrożyć zarządzanie jakością w obsłudze Klienta: wspólnie zdefiniujemy, które miary jakości wdrożyć i jak mierzyć jakość obsługi,
 • zoptymalizujemy programy motywacji pracowników tak, by w naturalny sposób realizowali oni zadania związane z obsługą Klienta, pamiętając o potrzebie zapewnienia maksymalnego zadowolenia i lojalności Klienta oraz o kontroli kosztów obsługi,
 • przeanalizujemy dane dotyczące wpływy procesu sprzedaży na opinię klienta i polecimy odpowiednie działania doskonalące proces sprzedaży,
 • przeanalizujemy dane dotyczące Klientów odchodzących i polecimy odpowiednie działania służące zatrzymaniu Klientów.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #