Czy wiesz kto powinien być Twoim potencjalnym klientem? Czy budowa strategii rozwoju biznesu to łatwe zadanie?

Klient idealny – Czy na pewno wiesz jakie są jego cechy? Jak i gdzie szukać, tych najbardziej pożądanych?

Pomożemy Ci:

 • Zdefiniować cechy potencjalnego klienta
 • Zdefiniować, gdzie możemy szukać potencjalnych klientów
 • Zrozumieć i zdefiniować niezbędne kroki w procesie tworzenia listy potencjalnych klientów – prospecting
 • Zrozumieć i zdefiniować niezbędne kroki w procesie poszukiwania potencjalnych klientów – (lead generation)

Wypracujemy listę działań, która napełni lejek sprzedażowy wartościowymi projektami sprzedażowymi.

Czy wszystkie szanse sprzedaży są równie atrakcyjne? Czy warto odpowiadać na wszystkie zapytania? Czy Twój zespół, prowadząc sprzedaż doradczą, potrafi wybrać z nich te, którym warto poświecić zasoby firmy?

Pokażemy:

 • jak nadawać priorytety (to nie jest nadawanie priorytetów tylko DECYDOWANIE warto/nie warto teraz poświecić zasoby),
 • w co warto się angażować,
 • a co być może powinno poczekać na lepszy moment (lead qualification).

Czy wiesz, dlaczego Twoi klienci powinni kupować Twoje produkty i usługi?

Strategia budowy rozwoju biznesu

Pomożemy określić i uświadomić Tobie i zespołowi sprzedaży, jakie są mocne, a jakie unikalne cechy Twojej oferty. Poszukamy wspólnie powodów, dla których Klienci skłaniają się do wyboru Twojej oferty. Odkryjemy także te rzeczywiste, często nieuświadomione, a nie tylko deklarowane powody.

Dobrze prowadzony proces sprzedaży doradczej prowadzony przez profesjonalnego sprzedawcę to warunek prowadzenia zyskownego biznesu.

 • Czy Twoi sprzedawcy na pewno dobrze znają zasady prowadzenia procesu sprzedaży doradczej Twojej oferty do Klienta?
 • Jak dziś jest zdefiniowany proces sprzedaży w Twojej firmie?

Pomożemy zdefiniować, jak powinien przebiegać proces sprzedaży w Twojej firmie. Wspólnie z Twoim zespołem wypracujemy i wszystkie kroki w procesie sprzedaży i zdefiniujemy produkty i informacje do pozyskania w każdym z tych kroków.

Pomożemy zdefiniować i wdrożyć zasady prowadzenia efektywnie procesu sprzedaży. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na pytania:

 • Czy złożone projekty sprzedażowe przechodzą kwalifikację warto/nie warto angażować w nie zasoby firmy?
 • Czy wiesz, jak monitorować postęp w projektach sprzedaży? Jak unikać obietnic bez pokrycia i opowieści sprzedawców o niebieskich słoniach?
 • Czy na pewno oferta dociera do klienta w odpowiednim punkcie procesu sprzedaży? Jak tworzyć i prezentować „oferty niemożliwe do odrzucenia”?
 • Czy jesteś pewien, że nie mógłbyś sprzedawać drożej?
 • Jak sprawić, aby klient nabrał w procesie przekonania, że jest w najlepszych rękach?
 • Czy lubisz być polecany? A czy Ty i Twoi sprzedawcy umiecie pozyskiwać rekomendacje od Twoich zadowolonych klientów

Czy mając zdefiniowany proces sprzedaży do Klienta wiesz na jakich umiejętności trzeba się oprzeć na każdym jego etapie?

Tworzenie Wartości oferty poprzez prawidłowe prowadzenie procesu sprzedaży jest dziś jednym z kluczowych elementów strategii firmy. Twoi sprzedawcy nabyli większość umiejętności, często używają ich w sposób nieefektywny i nie zawsze w interesie firmy. Idą na skróty, sprzedają oportunistycznie, uciekają w kompromisy, a nade wszystko nie szukają rozwiązań win-win, absolutnie koniecznych do uzyskania zaufania klienta w dłuższej perspektywie.

Czy chciałbyś, aby Twoi sprzedawcy byli dla najważniejszych klientów, nie tylko ekspertami dziedzinowymi, ale także zaufanym doradcami?

Pokażemy to na warsztatach dla Key Account Managerów. Tak, by wzbudzić w nich dumę z wykonywanego zawodu, a Klientowi dostarczyć profesjonalnego partnera w procesie sprzedaży.

W czym my możemy Ci pomóc?

Pomożemy Ci zrozumieć i zdefiniować Twoich najważniejszych potencjalnych klientów (lead generation), najważniejsze aspekty Twojej oferty i sprawdzimy co o niej myślą Twoi klienci. (szczegółowo o tym jak badać ukryte postawy klienta czytaj w dziale Poznaj potrzeby klienta.)

Określimy i nauczymy Twój zespól elementów profesjonalnego procesu sprzedaży doradczej, tak byście zawsze wiedzieli, że w sprzedaży „zostało zrobione wszystko”, aby zdobyć zaufanie klienta.

Przekażemy wiedzę, pokażemy techniki i narzędzia, i pomożemy zbudować w zespole sprzedaży potrzebne umiejętności:

 • Prowadzenia profesjonalnej sprzedaży doradczej odpowiadającej na potrzeby klienta, które odkrywamy w procesie
 • Budowania Wartości oferty na każdym etapie procesu
 • Pracy z dużym klientem, gdzie zespól zakupowy jest liczny i nie zawsze oczywisty
 • Efektywnego zamykania sprzedaży
 • Tworzenia u Klienta poczucia, że jest w najlepszych rękach, zaufanego doradcy z Twojej firmy A klienci zawsze wracali do swych zaufanych doradców z Twojej firmy, z kolejnymi potrzebami z obszaru Waszej kompetencji. Bo Wasza oferta pomaga także im budować ich biznes.
 • Tak, aby Twoi sprzedawcy byli dumni z wykonywanego zawodu, oferty, którą przedstawiają klientowi oraz z tego, że pracują w Twojej firmie.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #