Zarządzaj relacjami z Klientami

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to swoista filozofia firmy, zgodnie z którą najcenniejszy jest jej Klient, utrzymywane z nim relacje oraz jego satysfakcja i lojalność. Wybór odpowiedniej aplikacji CRM jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu firmy.

Wdrożenie CRM wpływa na:

 • zmiany w procesach biznesowych i w zachowaniach pracowników,
 • polepszenie jakości obsługi Klienta, kreowanie pozytywnych doświadczeń i wzmacnianie wizerunku firmy,
 • obniżenie kosztów – dzięki optymalizacji zarządzania zadaniami i czasem pracowników,
 • zwiększenie przychodów dzięki sprawniejszemu zarządzaniu relacjami z Klientami, zwiększeniu liczby zadowolonych Klientów, które bezpośrednio wpływa na chęć do kolejnego zakupu.

Dlaczego zarządzanie relacjami z klientami jest tak istotne?

CRM to miejsce, w którym mamy dostęp do wielu niezbędnych danych o Kliencie, takich jak:

 • szczegółowe informacje dotyczące zawartych umów (m.in. daty zawarcia i końca umowy),
 • rozpatrzone i rozpatrywane reklamacje,
 • wypłacone świadczenia i odszkodowania oraz zgłoszone w tej sprawie wnioski (branża ubezpieczeniowa)
 • zagadnienia zgłaszane przez Klientów i sposoby ich rozpatrzenia,
 • liczba zakupionych (i wykorzystanych) produktów i usług (branża telekomunikacyjna),
 • uczestnictwo Klienta w kampaniach.

Liczba danych dostępnych w aplikacji CRM zależy od potrzeb firmy oraz liczby procesów, które mają być docelowo obsłużone w systemie. W większych systemach CRM można je niemalże dowolnie parametryzować i prezentować na różne sposoby, zależnie od procesów biznesowych.

Przykładowe wykorzystania CRM:

 • sprawdzanie, jak pracownicy firmy realizują zadania wynikające z zagadnień zgłoszonych przez Klientów ─ możliwość śledzenia działań podjętych przez poszczególnych pracowników oraz czasu, jaki został na nie przeznaczony,
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz doborem grupy odbiorców tych kampanii, a po ich zakończeniu sprawdzenie, czy dany Klient skorzystał z promocji, a jeśli tak ─ kiedy i w jakim zakresie.

W czym my możemy Ci pomóc?

Wdrożenie aplikacji CRM powinno być poprzedzone przeprowadzeniem analizy biznesowej, w czym możemy Cię wesprzeć. Pomożemy Ci wybrać CRM na miarę potrzeb firmy, który zarazem:

 • obsłuży kluczowe procesy biznesowe,
 • będzie bezpieczny, dane osobowe Klientów będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
 • będzie łatwy w obsłudze.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #