Wzmacniaj wizerunek firmy dzięki doskonałej obsłudze Klienta

Już po dokonaniu decyzji zakupowej Klient buduje sobie obraz firmy, korzystając z jej produktu czy usługi oraz kontaktując się z działem call center. Obsługa Klienta buduje wizerunek przedsiębiorstwa.

Te kontakty (zazwyczaj podyktowane chęcią rozwiązania konkretnego problemu) to często jego jedyny sposób komunikacji z firmą. To zarazem wielka szansa firmy na wykreowanie pozytywnego wizerunku, pozyskanie zaufania i zbudowanie lojalności Klienta.

 • Jaka jest dziś rola i ranga obsługi Klienta w Twojej firmie?
 • W ilu inicjatywach dotyczących budowania wizerunku firmy jest uwzględniona obsługa Klienta?
 • Ile projektów prowadzonych w ciągu ostatniego roku na rzecz obsługi Klienta dotyczyło budowania wizerunku Twojej firmy?
 • Jakie jest call center w Twojej firmie?
 • Jak działają jego pracownicy?
 • Czy potrafią szybko i skutecznie rozwiązywać problemy Klientów?
 • Czy umieją słuchać i rozmawiać tak, by Klienci kończyli rozmowy zadowoleni i przekonani, że otrzymali wszystkie niezbędne informacje?

Dlaczego jakość obsługi Klienta jest tak istotna?

Tworzenie wizerunku poprzez budowanie jakości obsługi Klienta jest dziś jednym z kluczowych elementów strategii firmy.

Klient kontaktuje się z naszym call center zazwyczaj wtedy, gdy potrzebuje pomocy. Oczekuje szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy. Szczególnie łatwo go wtedy zniechęcić zbyt długim oczekiwaniem czy zbytnią biurokracją. Dzięki empatycznej i merytorycznej obsłudze nie tylko rozwiązujesz jego problem (i uszczęśliwiasz go), wpływasz również na to, jak będzie postrzegał Twoją markę i jakimi opiniami na jej temat będzie się spontanicznie dzielił.

Aż 78% klientów mówi o swoich dobrych doświadczeniach z marką innym, 69% kupuje więcej, 54% odmawia zakupu u konkurencji (Brand Loyality Survey, 2012)

W czym my możemy Ci pomóc?

Pomożemy Ci zoptymalizować procesy, opracować ścieżkę obsługi Klienta i zdefiniować te elementy jakości obsługi (standardy obsługi Klienta), na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę, tak aby:

 • kreowała ona wizerunek firmy zgodny z Twoimi oczekiwaniami,
 • dzięki wdrożeniu nowych standardów obsługi, Twoi pracownicy skutecznie, dzień po dniu, wzmacniali wizerunek firmy.

Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #