Ważna biblioteka


Poniżej znajdziesz listę naszych ostatnich newsletterów. Zachęcamy do zapoznania z wiadomościami, które polecamy.

 

 


Femko newsletter 2016 czerwiec –…

Wypełnij formularz i pobierz publikację

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Femko sp. z o.o. z siedzibą w Ustanowie 05-540, ul. Opłotkowa 18.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu zostały przekazane przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.femko.pl w celach złożenia prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych.

W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i przesyłką ofert handlowych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani /Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

#

Zapisz się na newsletter

a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

# #