Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Femko  z siedzibą w Ustanowie 05-540, ul. Opłotkowa 18.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu

  • zostały pozyskane z Państwa strony internetowej
  • bądź zostały przekazane przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.femko.pl
  • lub zostały przekazane przez wypełnienie formularza przedstawionego w zaproszeniu do udziału w szkoleniu/konferencji w celach złożenia prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych.

W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i przesyłką ofert handlowych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani /Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

#

Zapisz się na newsletter

a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

# #