Zgłoszenie na Trening tworzenia skutecznej komunikacji z klientem.:
Trening – Tworzenie skutecznej komunikacji z klientem

Warszawa

22-23.03.2018
9:00

Osoba i firma zgłaszająca:

Tu będzie przesłane potwierdzenie zgłoszenia i potrzebna korespondencja

Forma dostarczenia faktury:

Inne dane do faktury:

Lista zgłaszanych uczestników: Dane zebrane tylko na potrzeby organizacji szkolenia,
nie są przechowywane po skończeniu szkolenia.

1 osoba

do zapłaty tylko:

1599


brutto

Oświadczenia osoby/firmy zgłaszającej:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Femko sp. z o.o. z siedzibą w Ustanowie 05-540, ul. Opłotkowa 18.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu zostały przekazane przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.femko.pl w celach złożenia prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych.

W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i przesyłką ofert handlowych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani /Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Trening – Tworzenie skutecznej komunikacji z klientemStrzałka

Warszawa
 

22.03-23.03.2018
9:00

15

wolnych
miejsc

  • Jak komunikować się z klientem, by klient był usatysfakcjonowany?
  • Strategia komunikacji - Jak powstaje w organizacji?
  • Punkty styku w komunikacji z klientem - Jak zidentyfikować?
  • Punkty styku w komunikacji z klientem - Jak utworzyć i zarządzać, by sprostać oczekiwaniom klienta?
  • Lista komunikatów do klienta - Jak zarządzać komunikacją, by była spójna?
  • Parametry jakościowe w komunikacji z klientem.

Zapisz się już teraz
i wzmocnij swój biznes!

Warszawa

22.03-23.03.2018
9:00

15

wolnych
miejsc

Teraz tylko:

1599 zł

Zapisz się teraz!

Czego sie nauczysz?

1

Poznasz reguły komunikacji z klientem.

Rola empatii w komunikacji z klientem. Techniki mowy. Słownik i gramatyka - Jakim językiem się posługujesz? Spójność w komunikacji. Zarządzanie emocjami a komunikacja z klientem.

2

Poznasz, jak cechy komunikatu wpływają na uwagę klienta.

Ćwiczenia na konkretnych przykładach: Treść komunikatu, jego wizualizacja, moment i sposób jego publikacji, a oczekiwania klienta.

3

Poznasz co mają wspólnego: komunikacja z klientem a proces biznesowy.

Planowanie komunikacji z klientem, a kroki w procesach biznesowych. Punkty styku i ich znaczenie w komunikacji z klientem. Mapa komunikatów publikowanych do klienta. Komunikacja od klienta - czy ją znamy?

4

Nauczysz się, jak budować ścieżkę komunikacji z klientem i jak nią zarządzać.

Spójność komunikacji. Parametry jakościowe w komunikacji z klientem.

Zaufali nam

Zadowoleni i usatysfakcjonowani klienci to wyznacznik naszej jakości.

Program szkolenia

Dzień 1

Teoria komunikacji 9:00

Co składa się na komunikat?
Koło komunikacji.

9:00
9:30

Komunikacja z klientem to komunikacja interpersonalna 9:30

Rola empatii w komunikacji. Ćwiczenia z uczestnikami.
Techniki mowy. Ćwiczenia z uczestnikami.
Język i gramatyka - Jakim językiem się posługujesz? Ćwiczenia z uczestnikami.

Czas na kawę 11:20

Rozmowy przy kawie

11:20
11:30

Twój głos w komunikacji z klientem 11:30

Jak używać samogłosek? - ćwiczenia głosowe. Ćwiczenia z uczestnikami.

Spójność komunikacji 12:00

Zbuduj dom. Ćwiczenia z uczestnikami.

12:00
13:30

Lunch 13:30

Czas na lunch

Zarządzanie emocjami 14:30

Jak radzić sobie z emocjami w kontaktach z klientem?
Metody łagodzenia stresu.

14:30

Dzień 2

9:00

Strategia Komunikacji 9:00

Strategia komunikacji w organizacji - jak powstaje?
Płaszczyzny komunikacji.

Co to jest punkt styku? 9:30

Rodzaje punktów styku. Ćwiczenia z uczestnikami.
Jakie zmysły biorą udział w komunikacji? Ćwiczenia z uczestnikami.

9:30
10:30

Czas na kawę 10:30

Rozmowy przy kawie

Komunikat - oczekiwanie klienta 10:45

Budowa lista oczekiwań klienta. Ćwiczenia z uczestnikami.

10:45
11:10

Co składa się na komunikat? 11:10

Zdefiniowanie warstw w komunikacji. Ćwiczenia z uczestnikami.

Proces powstawania komunikatu 11:45

Kto przygotowuje komunikat? Ćwiczenia z uczestnikami.

11:45
12:30

Cechy komunikatu a uwaga klienta. Moment komunikacji 12:30

Analiza treści komunikatów. Ćwiczenia z uczestnikami.

Lunch 13:15

Czas na lunch

13:15
14:15

Wizualizacja komunikatu 14:15

Analiza treści komunikatów. Ćwiczenia z uczestnikami.

Sposób dostarczenia komunikatu 14:45

Analiza treści komunikatów. Ćwiczenia z uczestnikami.

14:45

Dzień 3

9:00

Planowanie komunikacji a poszczególne kroki w procesie biznesowym 9:00

Graficzna prezentacja procesu biznesowego i momentów komunikacji z klientem. Ćwiczenia z uczestnikami.
Omówienie komunikacji na przykładzie sklepu internetowego.

Jakość w komunikacji 9:40

Oznaczenie jakości komunikatu. Ćwiczenia z uczestnikami.

9:40
10:40

Ścieżka komunikacji z klientem 10:40

Co wpływa na ścieżkę komunikacji z klientem?
Zarządzanie spójnością komunikacji.
Parametru jakościowe w komunikacji z klientem.

Agenda w pliku PDF

Prelegenci

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach.

Trener z zakresu zarządzania, obsługi klienta;  treningi asertywności i antystresowe oraz treningi dla trenerów wewnętrznych.

Jest twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych: (na SWPS,  warsztaty autorskie dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)

Certyfikowany międzynarodowy coach ICC,  trener na poziomie 5EQF we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Facylitator Group Facilitaton Metods i Action Planning  oraz wiele innych warsztatów i kursów e-learningowych.

Akredytowany użytkownik narzędzi psychometrycznych BELBIN INTERPLACE z Belbin Associates oraz Facet5, teamscape z Consulting Tools.

 

Monika Zwierz

CEO Femko

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta w TCH Components, Play, AXA Polska, nc +.

Z sukcesem wdrażała nowe rozwiązania i w obszarach zarządzania ludźmi (restrukturyzacje, systemy motywacyjne, szkolenia), i w obszarach zarządzania rozwiązaniami IT (wdrożenia rozwiązań klasy ERP, Worklfow, CRM, Trouble ticketing); W każdym projekcie zwracała szczególną uwagę na jakość tworzonego rozwiązania i na zaspakajanie oczekiwań klienta.

Dziś jako właścicielka Femko sp. z o.o., dzieli się wiedzą i doświadczeniem.

Warszawa, W zależności od liczby uczestników wskażemy odpowiednie miejsce

Warszawa

Hotel

Szkolenie dedykowane

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń dedykowanych, które mogą zostać dostosowane pod każde indywidualne potrzeby. Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółami.

Dedykowane szkolenia