Zgłoszenie na szkolenie:
Mentor-Coaching – Jak przekazywać wiedzę potrzebną zespołowi?

Warszawa,

25.04.2018
09:30

Osoba i firma zgłaszająca:

Tu będzie przesłane potwierdzenie zgłoszenia i potrzebna korespondencja

Forma dostarczenia faktury:

Inne dane do faktury:

Lista zgłaszanych uczestników: Dane zebrane tylko na potrzeby organizacji szkolenia,
nie są przechowywane po skończeniu szkolenia.

499

1 osoba

do zapłaty tylko:

399


brutto

Oświadczenia osoby/firmy zgłaszającej:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Femko sp. z o.o. z siedzibą w Ustanowie 05-540, ul. Opłotkowa 18.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu zostały przekazane przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.femko.pl w celach złożenia prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych.

W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i przesyłką ofert handlowych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani /Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Mentor-Coaching – Jak przekazywać wiedzę potrzebną zespołowi?Strzałka

Warszawa,
 

25.04.2018
09:30

15

wolnych
miejsc

  • M-Coaching na mapie działań rozwojowych
  • Zasady działania M-Coacha
  • Podstawowe narzędzia M-Coachingu
  • Zastosowanie M-Coachingu w pracy menadżera Call Center
  • Korzyści ze stosowania M-Coachingu w Call Center

Zapisz się już teraz
i wzmocnij swój biznes!

Warszawa,

25.04.2018
09:30

15

wolnych
miejsc

499 zł Teraz tylko:

399 zł

Zapisz się teraz!

Czego się nauczysz?

1

Jak przekazywać wiedzę i doświadczenie

Nabycie umiejętności z podstawowych narzędzi przekazywania wiedzy i doświadczenia

2

Jak skutecznie zarządzać pracownikami wykorzystując techniki M-Caoch

Poznanie narzędzi m-coachingu, sposobu i celowości ich zastosowania

3

Jak podnieść wyniki dzięki technice M-Coach

Szybsze uzyskanie wyników pracowników w Biurze Obsługi Klienta, w  Call Center. W każdym zespole.

4

Jak zaplanować wykorzystanie techniki M-Coach w organizacji

Dzięki intensywnemu treningowi i  wymianie doświadczeń w zespole szkoleniowym znajdziesz inspiracje do wdrożenia techniki m-Coach w swojej organizacji

Zaufali nam

Zadowoleni i usatysfakcjonowani klienci to wyznacznik naszej jakości.

Program szkolenia

1. Rożne metody pracy rozwojowej 10:00

Ujednolicenie wiedzy uczestników na temat mentoringu i coachingu
Inne metody pracy rozwojowej możliwe do stosowania w Call Center
Definicja m-coachingu

10:00
11:00

2. Zasady działania M-Coacha 11:00

Kto może być M-Coachem w Call Center
Ramy działania M-Coacha
Kontrakt – cel i rola

3. Narzędzia w m-coachingu – wprowadzenie i doskonalenie umiejętności 12:00

Zadawanie pytań
Parafraza
Dzielenie się wiedzą
Dzielenie się doświadczeniem
Informacja zwrotna

12:00
13:00

4. Zastosowanie m-coachingu w pracy menadżera Call Center 13:00

Facylitowana wymiana doświadczeń
Korzyści ze stosowania M-Coachingu w Call Center

5. Podsumowanie zajęć 14:00

Przypomnienie głównych poruszanych zagadnień
Indywidualne wnioski

14:00
Agenda w pliku PDF

Prelegenci

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach.

Trener z zakresu zarządzania, obsługi klienta;  treningi asertywności i antystresowe oraz treningi dla trenerów wewnętrznych.

Jest twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych: (na SWPS,  warsztaty autorskie dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)

Certyfikowany międzynarodowy coach ICC,  trener na poziomie 5EQF we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Facylitator Group Facilitaton Metods i Action Planning  oraz wiele innych warsztatów i kursów e-learningowych.

Akredytowany użytkownik narzędzi psychometrycznych BELBIN INTERPLACE z Belbin Associates oraz Facet5, teamscape z Consulting Tools.

 

Warszawa, .

Warszawa,

Hotel

Szkolenie dedykowane